Piotr Bocheńczak – Prezes Zarządu Digital Avenue S.A.

Od najmłodszych lat związany z branżą internetową. Twórca serwisu Styl.fm, współtwórca Grupy Styl.fm. W Styl.Media Sp. z o.o. którego był współwłaścicielem, odpowiadał za IT i Portal Development. Po przejęciu spółki Styl.Media przez Digital Avenue – zajmuje się rozwojem serwisów z grupy Digital Avenue. Od lutego 2013 roku pełnił stanowisko Prezesa w spółce Medousa Sp. z o.o. odpowiadającej za Fotosik.pl. Nieustannie rozwija serwisy należące do grupy i poszukuje nowych rozwiązań.

Od 6 marca 2013 roku jest Prezesem Zarządu Digital Avenue SA.

 

Mariusz Obszański – Członek Zarządu Digital Avenue S. A.

Od początku swojej kariery jest związany z rynkiem kapitałowym. Pracował jako prawnik na Ceto S.A., w Domu Maklerskim Kredyt Banku (KBC securities). Był przewodniczącym Sądu Izby Domów Maklerskich. Współpracuję z kancelariami prawnymi w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Reprezentuje klientów w sporach korporacyjnych jako pełnomocnik na walnych zgromadzeniach. Zasiadał w kilku radach nadzorczych oraz zarządach  spółek publicznych. Opracował i przeprowadził pionierskie operacje na rynku kapitałowym (unieważnienie akcji spółki publicznej w trybie art. 331 ksh, bezpłatne nabycie akcji własnych przez spółkę publiczną).

Od 27 kwietnia 2017 zasiada w Zarządzie Digital Avenue S. A.