Realizacja strategii przynosi efekty – Digital Avenue ostro w górę

13 Maj, 2011

Ponad 3,5 krotny wzrost przychodów i zysk netto w wysokości dwóch trzecich całości zysków osiągniętych w 2010 roku to wyniki Digital Avenue w pierwszym kwartale bieżącego roku. Skokowa zwyżka wyników jest efektem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju spółki wdrażanej od minionego roku.

Digital Avenue bardzo dobrze radzi sobie na rynku reklamy internetowej z powodzeniem wykorzystując pozytywne trendy w branży. Ma to odzwierciedlenie w wynikach spółki w I kw. 2011 r. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, przychody grupy wzrosły blisko 4-krotnie (z 303 tys. zł do ok. 1,1 mln zł). Zdecydowanie poprawiła się także jej rentowność. Kwartalny zysk netto osiągnął poziom 211 tys. zł tj. 2/3 całego ubiegłorocznego zysku, a EBITDA wzrosła do 307 tys. zł (z ok. zera rok temu). – Według raportu The Boston Consulting Group, wartość polskiego rynku internetowego sięgnęła niespełna  37 mld zł czyli 2,7% PKB. Autorzy opracowania prognozują, że wartość  polskiego  internetu podwoi się w kilka  najbliższych lat. Roczny wzrost  będzie  dwukrotnie większy niż wzrost  PKB i sięgnie 15%.  Digital Avenue już wykorzystuje te trendy i zamierza rosnąć szybciej niż rynek- zapowiada Piotr Wąsowski, prezes zarządu Digital Avenue.


Narastające wyniki finansowe za cztery ostatnie kwartały (Q2 2010 – Q1 2001) obejmujące już w całości wyniki skonsolidowane całej Grupy Digital Avenue powiększonej o Styl.Media i kolejne akwizycje wynoszą ok. 5 mln zł przychodów ze sprzedaży i 1 mln zł zysku EBITDA – „ten rezultat pokazuje skok jakościowy dokonany w ostatnim czasie oraz potencjał rozwoju jaki nadal posiada Spółka” – dodaje Piotr Wąsowski  – prezez zarządu Digital Avenue.

Poprawa wyników finansowych grupy jest efektem trzech tendencji:

– poprawy rentowności i jakości działania portali internetowych znajdujących się w  portfolio Digital Avenue, a zwłaszcza skoku jakościowego jakiego dokonał serwis Fotosik.pl i zarządzająca tym portalem spółka Medousa.

– akwizycji przedsięwzięć komplementarnych do już prowadzonej działalności. W wynikach  pierwszego kwartału br. zostały ujęte wyniki przejętego w II kw. 2010 r. portalu Styl.fm i spółki Styl.Media.  Nie były one zawarte w wynikach analogicznego okresu roku poprzedniego.

– wzrostu rynku reklamy internetowej, który jest najszybciej rosnącym segmentem rynku reklamowego w Polsce. Według specjalistów z domu mediowego MPG, przy wzroście całego rynku reklamy w Polsce o ok. 6,9%, rynek reklamy internetowej wzrósł o ponad 17%.  Z kolei tempo wzrostu Digital Avenue jest kilkukrotnie wyższe niż całego rynku reklamy internetowej.