Stanowisko Zarządu Digital Avenue S. A. : działalność spółki NIE jest zagrożona.

15 Kwiecień, 2014

Stanowisko Zarządu Digital Avenue S. A. : działalność spółki NIE jest zagrożona.

W związku z artykułem z dnia 14 kwietnia w serwisie parkiet.com pt. „Digital Avenue: działalność spółki jest zagrożona” Zarząd Digital Avenue S. A. („Spółka”) informuje, iż nie zgadza się z tezami stawianymi w ww. artykule. Zarząd wskazuje na fragment opinii biegłego rewidenta: „wskaźniki poziomu zadłużenia oraz stabilności źródeł finansowania majątku Spółki kształtują się na poziomie bezpiecznym”. Co więcej, poziom zobowiązań krótkoterminowych w przeciągu 2013 roku spadł o ponad 70% (do 205 tys. zł z poziomu 721 tys. zł). Jeśli chodzi o zobowiązania Spółki wobec banku (kredyt obrotowy w rachunku bieżącym) sięgało ono w drugim kwartale 2013 roku 129 tys. zł, podczas gdy pod koniec 2013 roku wynosiło już nieco poniżej 42 tys. zł.

Ponadto Zarząd Digital Avenue S. A. pragnie podkreślić, że biegły rewident nie zakwestionował stanowiska Zarządu Digital Avenue S. A. , który we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego wyraził opinię, że kontynuacja działalności przez Digital Avenue S. A. nie jest zagrożona.

Strata Spółki na poziomie wyniku netto jest pochodną przede wszystkim  wysokich kosztów amortyzacji (łącznie 1 028 tys. zł), w skład której wchodzą odpisy księgowe poprzednich inwestycji (wartość 703 tys. zł) oraz amortyzacja wartości firmy w związku z połączeniem ze spółką Styl.Media (wartość 325 tys. zł).

W odniesieniu do kwestii stricte biznesowych, tj. wartości sprzedaży, to rok 2013 był  okresem przede wszystkim wdrażanie działań przedkładających się na wzrost efektywności  działu sprzedaży, polegających m.in. na restrukturyzacji umów na świadczenie usług sprzedaży powierzchni reklamowych z podmiotem zewnętrznym i rekrutacji zespołu wewnętrznego. Pozytywne rezultaty tych procesów widoczne będą w wynikach najbliższych kwartałów.

W średnim i długim okresie Spółka przewiduje poprawę sytuacji biznesowej poprzez dywersyfikację źródeł przychodu. Zamierza bowiem rozwijać się w najbardziej perspektywicznym segmencie rynku internetowego – eCommerce oraz social eCommerce. Obecnie prowadzone są testy biznesowe w tym zakresie z potencjalnym partnerem strategicznym.