Mariusz Obszański – Prezes Zarządu Digital Avenue S.A.

Od początku swojej kariery jest związany z rynkiem kapitałowym. Pracował jako prawnik na Ceto S.A., w Domu Maklerskim Kredyt Banku (KBC securities). Był przewodniczącym Sądu Izby Domów Maklerskich. Współpracuję z kancelariami prawnymi w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Reprezentuje klientów w sporach korporacyjnych jako pełnomocnik na walnych zgromadzeniach. Zasiadał w kilku radach nadzorczych oraz zarządach  spółek publicznych. Opracował i przeprowadził pionierskie operacje na rynku kapitałowym (unieważnienie akcji spółki publicznej w trybie art. 331 ksh, bezpłatne nabycie akcji własnych przez spółkę publiczną).

Od 4 października 2018 roku jest Prezesem Zarządu Digital Avenue SA.