Akcjonariusz Liczba akcji % głosów
Marek Kamola 3.155.005 24,82
Mariusz Obszański 2.413.704 18,99
Sławomir Ziemski 1.260.000 9,91
Paweł Czarnopyś 886.150 6,97
Marzena Kozicka 757.000 5,96
pozostali poniżej 5% 4.238.168 33,35