Raport bieżący ESPI numer 9/2019 z 29.08.2019 (dokument PDF)

Raport bieżący ESPI numer 8/2019 z 24.06.2019 (dokument PDF)

Raport bieżący EBI numer 3/2019 24.06.2019 (dokument PDF)

Raport bieżący EBI numer 2/2019 27.05.2019 (dokument PDF)

Raport bieżący ESPI numer 6/2019 z 27.05.2019 (dokument PDF)

Raport bieżący ESPI numer 5/2019 z 25.04.2019 (dokument PDF)

Raport bieżący ESPI numer 4/2019 z 03.04.2019 (dokument PDF)

Raport bieżący ESPI numer 3/2019 z 03.04.2019 (dokument PDF)

Raport bieżący ESPI numer 2/2019 z 27.03.2019 (dokument PDF)

Raport bieżący ESPI numer 1/2019 z 27.03.2019 (dokument PDF)

Raport bieżący EBI numer 1/2019 28.01.2019 (dokument PDF)

Raport bieżący ESPI numer 16/2018 z 16.10.2018  (korekta raportu 8/2018) (dokument PDF)

Raport bieżący ESPI numer 15/2018 z 16.10.2018  (korekta raportu 9/2018) (dokument PDF)

Raport bieżący ESPI numer 14/2018 z 16.10.2018  (korekta raportu 7/2018) (dokument PDF)

Raport bieżący ESPI numer 13/2018 z 11.10.2018 (dokument PDF)

Raport bieżący ESPI numer 12/2018 z 11.10.2018 (dokument PDF)

Raport bieżący ESPI numer 11/2018 z 11.10.2018 (dokument PDF)

Raport bieżący ESPI numer 10/2018 z 11.10.2018 (dokument PDF)

Raport bieżący ESPI numer 9/2018 z 11.10.2018 (dokument PDF)

Raport bieżący ESPI numer 8/2018 z 11.10.2018 (dokument PDF)

Raport bieżący ESPI numer 7/2018 z 11.10.2018 (dokument PDF)

Raport bieżący EBI numer 9/2018 z 03.10.2018 (dokument PDF)

Raport bieżący ESPI numer 6/2018 z 31.08.2018 (dokument PDF)

Raport bieżący ESPI numer 5/2018 z 30.04.2018 (dokument PDF)

Raport bieżący ESPI numer 4/2018 z 26.04.2018 (dokument PDF)

Raport bieżący numer 6 26.04.2018 (dokument PDF)

Raport bieżący numer 5 23.04.2018 (dokument PDF)

Raport bieżący EBI 27.03.2018 (dokument PDF)

Raport bieżący ESPI 2018-03-27 (dokument PDF)

Raport bieżący numer 1 (ESPI)(2018) – 08.02.2018 –Wniosek akcjonariuszy. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 2 (2018) – 01.02.2018 – Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 1 (2018) – 23.01.2018 –Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 16 (2017) – 15.11.2017 – Korekta raportu okresowego za III kwartał 2017 r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 13 (2017) – 25.07.2017 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2017 r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 12 (2017) – 20.07.2017 – Rejestracja przez sąd zmian w Statucie Emitenta. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 8 (ESPI)(2017) – 28.04.2017 -Zbycie akcji przez podmioty powiązane z członkiem Rady Nadzorczej (dokument PDF)

Raport bieżący numer 7 (ESPI)(2017) – 27.04.2017 -Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu znacznych pakietów akcji oraz o zawarciu porozumienia akcjonariuszy (dokument PDF)

Raport bieżący numer 6 (ESPI)(2017) – 27.04.2017 – Zawiadomienie o zbyciu akcji oraz rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy (dokument PDF)

Raport bieżący numer 5 (ESPI)(2017) – 26.04.2017 -Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA (dokument PDF)

Raport bieżący numer 10 (2017) – 26.04.2017 – Powołanie Członka Zarządu (dokument PDF)

Raport bieżący numer 9 (2017) – 26.04.2017 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej (dokument PDF)

Raport bieżący numer 8 (2017) – 26.04.2017 – Treść uchwał podjętych przez ZWZA Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 7 (2017) – 25.04.2017 – Życiorys zawodowy Członka Zarządu (dokument PDF)

Raport bieżący numer 6 (2017) – 20.04.2017 -Powołanie Członka Zarządu na kolejną kadencję  (dokument PDF)

Raport bieżący numer 3 (ESPI)(2017) – 10.04.2017 -Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia akcjonariuszy oraz przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów (dokument PDF)

Raport bieżący numer 2 (ESPI)(2017) – 05.04.2017 -Zmiana porządku obrad ZWZA zwołanego na 26.04.2017r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 5 (2017) – 05.04.2017 –Zmiana porządku obrad ZWZA zwołanego na 26.04.2017r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 1 (ESPI)(2017) – 29.03.2017 -Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Digital Avenue S.A. na 26.04.2017r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 4 (2017) – 29.03.2017 –Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Digital Avenue S.A. na 26.04.2017r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 3 (2017) – 20.03.2017 – Raport roczny za rok obrotowy 2016 (dokument PDF)

Raport bieżący numer 2 (2017) – 30.01.2017 – Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017 (dokument PDF)

Raport bieżący numer 1 (2017) – 09.01.2017 – Podpisanie umowy z biegłym rewidentem (dokument PDF)

Raport bieżący numer 12 (2016) – 08.11.2016 – Raport okresowy za III kwartał 2016 roku (dokument PDF)

Raport bieżący numer 11 (2016) – 04.11.2016 –Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego (dokument PDF)

Raport bieżący numer 10 (2016) – 28.10.2016 – Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Digital Avenue S.A. rok obrotowy 2016 (dokument PDF)

Raport bieżący numer 9 (2016) – 12.08.2016 –  Raport okresowy kwartalny II Q 2016 Digital Avenue SA (dokument PDF)

Raport bieżący numer 4 (ESPI)(2016) – 24.06.2016 -Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA (dokument PDF)

Raport bieżący numer 8 (2016) – 22.06.2016 –   DIGITAL AVENUE SA Treść uchwał podjętych przez ZWZA Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 2 (ESPI)(2016) – 24.05.2016 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Digital Avenue S.A. na 21.06.2016r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 7 (2016) – 24.05.2016 –   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Digital Avenue SA na 21 czerwca 2016r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 6 (2016) – 13.05.2016 –   Raport kwartalny za I kwartał 2016r. Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 5 (2016) – 11.05.2016 –   Raport roczny Digital Avenue S.A. za rok obrotowy 2015 (dokument PDF)

Raport bieżący numer 4 (2016) – 08.05.2016 –   Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (dokument PDF)

Raport bieżący numer 1 (ESPI) (2016) – 29.02.2016 –   Zawiadomienie otrzymane w trybie postanowień art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.(dokument PDF)

Raport bieżący numer 3 (2016) – 12.02.2016 –   Raport kwartalny za IV kwartał 2015r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 2 (2016) – 27.01.2016 –   Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 1 (2016) – 20.01.2016 –   Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 11 (2015) – 13.11.2015 –   Raport kwartalny za III kwartał 2015r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 10 (2015) – 14.08.2015 –   Raport kwartalny za II kwartał 2015r. (dokument PDF)

Raport bieżacy numer 5 ESPI (2015) – 01.07.2015 – Wykaz Akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% głosow na ZWZA (dokument PDF)

Raport bieżący numer 9 (2015) – 25.06.2015 –   Treść uchwał podjętych przez ZWZA Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 8 (2015) – 25.06.2015 –   Powołanie dotychczasowego Członka Zarządu Digital Avenue S.A. na kolejną kadencję (dokument PDF)

Raport bieżący numer 7 (2015) – 10.06.2015 –   Raport roczny Digital Avenue S.A. za 2014r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 6 (2015) – 09.06.2015 –   Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza (dokument PDF)

Raport bieżacy numer 3 ESPI (2015) – 09.06.2015 – Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza (dokument PDF)

Raport bieżący numer 5 (2015) – 03.06.2015 –  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku oraz treść projektów uchwał (dokument PDF)

Raport bieżący numer 4 (2015) – 02.06.2015 –  Zmiana terminu przekazania raportu rocznego do publicznej wiadomości (dokument PDF)

Raport bieżący numer 3 (2015) – 14.05.2015 – Digital Avenue S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku (dokument PDF)
Raport bieżacy numer 1 ESPI (2015) – 16.02.2015 – Zawiadomienie otrzymane w trybie postanowień art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (dokument PDF)

Raport bieżący numer 2 (2015) – 13.02.2015 – Digital Avenue S.A. Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku (dokument PDF)

Raport bieżący numer 1 (2015) – 07.01.2015 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (dokument PDF)

Raport bieżący numer 19 (2014) – 10.12.2014 – Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 (dokument PDF)

Raport bieżący numer 18 (2014) – 28.11.2014 – Informacja o zmianie adresu Emitenta (bez zmiany siedziby) (dokument PDF)

Raport bieżący numer 17 (2014) – 14.11.2014 – Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku (dokument PDF)

Raport bieżacy numer 8 ESPI (2014) – 21.10.2014 – Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów (dokument PDF)

Raport bieżacy numer 7 ESPI (2014) – 06.10.2014 – Zawiadomienie otrzymane w trybie postanowień art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (dokument PDF)

Raport bieżacy numer 6 ESPI (2014) – 24.09.2014 – Zawiadomienie otrzymane w trybie postanowień art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (dokument PDF)

Raport bieżący numer 16 (2014) – 14.08.2014 – Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku (dokument PDF)

Raport bieżący numer 15 (2014) – 12.06.2014 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej IV kadencji Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 14 (2014) – 5.06.2014 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżacy numer 5 ESPI (2014) – 4.06.2014 – Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 13 (2014) – 4.06.2014 – Powołanie Rady Nadzorczej IV kadencji Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 12 (2014) – 4.06.2014 – Uchwała podjęta przez ZWZA DGL – uzupełnienie raportu (dokument PDF)

Raport bieżący numer 11 (2014) – 3.06.2014 – Treść uchwał podjętych przez ZWZA Digital Avenue S.A. po wznowieniu obrad (dokument PDF)

Raport bieżący numer 10  (2014) – 28.05.2014 – Przerwa w obradach ZWZA oraz uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 27.05.2014r. do ogłoszenia przerwy (dokument PDF)

Raport bieżący numer 9  (2014) – 6.05.2014 – Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.05.2014r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 3 ESPI (2014) – 6.05.2014 – Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.05.2014r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 8 (2014) – 30.04.2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 maja 2014 roku oraz treść projektów uchwał (dokument PDF)

Raport bieżący numer 2 ESPI (2014) – 30.04.2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 maja 2014 roku oraz treść projektów uchwał (dokument PDF)

Raport bieżący numer 7 (2014) – 14.02.2014 – Raport kwartalny za I kwartał 2014 r. (dokument PDF)

Raport bieżacy numer 6 (2014) – 16.04.2014 – Zmiana terminu przekazania raportu okresowego kwartalnego (dokument PDF)

Raport bieżacy numer 5 (2014) – 14.04.2014 – Raport roczny Digital Avenue S.A. za rok obrotowy 2013 (dokument PDF)

Raport bieżacy numer 4 (2014) – 10.04.2014 – Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2013 (dokument PDF)

Raport bieżący numer 3 (2014) – 14.02.2014 – Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 1 ESPI (2014) – 26.02.2014 –  Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce poniżej 5% (dokument PDF)

Raport bieżący numer 2 (2014) – 11.02.2014 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Digital Avenue S. A. 

Raport bieżacy numer 1 (2014) – 29.01.2014 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku (dokument PDF)

Raport bieżący numer 12 ESPI (2013) – 11.10.2013 – Informacja o transakacjach Członka Rady Nadzorczej (dokument PDF)

Raport bieżący numer 11 ESPI (2013) – 04.10.2013 – Informacja o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce powyżej 5 % (dokument PDF)

Raport bieżący numer 10 ESPI (2013) – 24.09.2013 – Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą zobowiązaną  (dokument PDF)

Raport bieżący numer 9 ESPI (2013) – 06.09.2013 – Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą zobowiązaną  (dokument PDF)

Raport bieżący numer 40 (2013) – 12.08.2013 – Rejestracja połączenia ze spółką Medousa Sp. z o.o. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 8 ESPI (2013) – 27.06.2013 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2013 roku (dokument PDF)

Załącznik do raportu bieżącego numer 39 (2013) – 25.06.2013 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2013 roku (dokument PDF)

Raport bieżący numer 39 (2013) – 25.06.2013 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2013 roku (dokument PDF)

Raport bieżący numer 38 (2013) – 19.06.2013 – Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą (dokument PDF)

Raport bieżący numer 37 (2013) – 13.06.2013 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii H na dzień 18 czerwca 2013 r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 36 (2013) – 12.06.2013 – Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii H na rynku NewConnect (dokument PDF)

Raport bieżący numer 35 (2013) – 08.06.2013 – Wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect (dokument PDF)

Raport bieżący numer 34 (2013) – 05.06.2013 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 33 (2013) – 29.05.2013 – Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect (dokument PDF)

Raport bieżący numer 32 (2013) – 29.05.2013 – Rejestracja w KDPW akcji serii H (dokument PDF)

Załącznik do raportu bieżącego numer 31 (2013) – 28.05.2013 – Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 31 (2013) – 28.05.2013 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2013 roku oraz treść projektów uchwał  (dokument PDF)

Załącznik do raportu bieżącego numer 6 ESPI (2013) – 28.05.2013 – Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 6 ESPI (2013) – 28.05.2013 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2013 roku oraz treść projektów uchwał (dokument PDF)

Raport bieżący numer 29 (2013) – 23.05.2013 – Zmiana daty publikacji raportu rocznego (dokument PDF)

Raport bieżący numer 28 (2013) – 21.05.2013 – Złożenie wniosku do KDPW o zarejestrowanie w depozycie akcji serii H (dokument PDF)

Raport bieżący numer 5 ESPI (2013) – 13.05.2013 – Informacja o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce powyżej 10% (dokument PDF)

Raport bieżący numer 26 (2013) – 09.05.2013 – Rozwiązanie istotnej umowy (dokument PDF)

Załącznik do raportu bieżącego numer 25 (2013) – 15.04.2013 – Aktualna treść jednolitego statutu (dokument PDF)

Raport bieżący numer 25 (2013) – 15.04.2013 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i aktualna treść jednolitego statutu (dokument PDF)

Załącznik do raportu bieżącego numer 24 (2013) – 12.04.2013 – Treść korygowana w skonsolidowanym i jednostkowym raporcie kwartalnym za czwarty kwartał 2012 roku (dokument PDF)

Raport bieżący numer 24 (2013) – 12.04.2013 – Korekta skonsolidowanego i jednostkowego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2012 roku (dokument PDF)

Raport bieżący numer 23 (2013) – 05.04.2013 – Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii H  i dokonaniem ich przydziału  (dokument PDF)

Raport bieżący numer 22 (2013) – 28.03.2013 – Wypowiedzenie istotnej umowy (dokument PDF)

Raport bieżący numer 21 (2013) – 26.03.2013 – Rezygnacja Prokurenta (dokument PDF)

Raport bieżący numer 4 ESPI (2013) – 15.03.2013 – Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia ze spółką Medousa Sp. z o.o. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 20 (2013) – 15.03.2013 – Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia ze spółką Medousa Sp. z o.o. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 19 (2013) – 12.03.2013 – Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowgo (dokument PDF)

Raport bieżący numer 18 (2013) – 12.03.2013 – Zawarcie umowy z Certus Capital S.A. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy (dokument PDF)

Raport bieżący numer 17 (2013) – 06.03.2013 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 16 (2013) – 06.03.2013 – Zmiany w składzie Zarządu Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 15 (2013) – 01.03.2013 – Wypowiedzenie istotnej umowy (dokument PDF)

Raport bieżący numer 3 ESPI (2013) – 01.03.2013 – Opóźnienie w publikacji raportu bieżącego przez system EBI  (dokument PDF)

Raport bieżący numer 14 (2013) – 01.03.2013 – Opóźnienie w publikacji raportu bieżącego (dokument PDF)

Raport bieżący numer 13 (2013) – 01.03.2013 – Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia  ze spółką Medousa Sp. z o.o.  (dokument PDF)

Raport bieżący numer 12 (2013) – 01.03.2013 – Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Digital Avenue S.A. ze spółką zależną Medousa Sp. z o.o.(dokument PDF)

Raport bieżący numer 2 ESPI (2013) – 20.02.2013 – Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia  ze spółką Medousa Sp. z o.o. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 1 ESPI (2013) – 20.02.2013 – Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Digital Avenue S.A. ze spółką zależną Medousa Sp. z o.o. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 11 (2013) – 14.02.2013 – Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą (dokument PDF)

Raport bieżący numer 9 (2013) – 05.02.2013 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii G na dzień 7 lutego 2013 r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 8 (2013) – 31.01.2013 – Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii G na rynku NewConnect (dokument PDF)

Raport bieżący numer 7 (2013) – 29.01.2013 – Wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect (dokument PDF)

Raport bieżący numer 6 (2013) – 28.01.2013 – Zmiana w zarządzie spółki zależnej od Emitenta  (dokument PDF)

Raport bieżący numer 5 (2013) – 17.01.2013 – Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect  (dokument PDF)

Raport bieżący numer 4 (2013) – 17.01.2013 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013  (dokument PDF)

Raport bieżący numer 3 (2013) – 10.01.2013 – Informacja o odstąpieniu od publikacji raportów miesięcznych (dokument PDF)

Raport bieżący numer 2 (2013) – 10.01.2013 – Raport miesięczny za grudzień 2012 r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 1 (2013) – 03.01.2013 – Rejestracja w KDPW akcji serii G (dokument PDF)

Raport bieżący numer 48 (2012) – 18.12.2012 – Złożenie wniosku do KDPW o zarejestrowanie w depozycie akcji serii G (dokument PDF)

Raport bieżący numer 47 (2012) – 11.12.2012 – Zmiana w zarządzie spółki zależnej od Emitenta (dokument PDF)

Raport bieżący numer 46 (2012) – 11.12.2012 – Raport miesięczny za listopad 2012 roku (dokument PDF)

Raport bieżący numer 14 ESPI (2012) – 04.12.2012 – Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce poniżej 5 % – korekta (dokument PDF)

Raport bieżący numer 45 (2012) – 29.11.2012 – Zawarcie istotnej umowy (dokument PDF)

Raport bieżący numer 13 ESPI (2012) – 27.11.2012 – Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce poniżej 5 % (dokument PDF)

Raport bieżący numer 44 (2012) – 13.11.2012 – Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji  akcji serii G i dokonaniem ich przydziału (dokument PDF)

Raport bieżący numer 43 (2012) – 13.11.2012 – Zawarcie umowy z Certus Capital S.A. o  świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy (dokument PDF)

Raport bieżący numer 41 (2012) – 12.11.2012 – Raport miesięczny za październik 2012 r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 40 (2012) – 10.10.2012 – Raport miesięczny za wrzesień 2012 r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 12 ESPI  (2012) – 12.09.2012 – Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce poniżej 10%
(dokument PDF)

Raport bieżący numer 11 ESPI  (2012) – 12.09.2012 – Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce poniżej 10%
(dokument PDF)

Raport bieżący numer 10 ESPI  (2012) – 12.09.2012 – Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce poniżej 10%
(dokument PDF)

Raport bieżący numer 39  (2012) – 10.09.2012 – Raport miesięczny za sierpień 2012 r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 38  (2012) – 10.09.2012 – Zawarcie istotnej umowy
(dokument PDF)

Załącznik do raport bieżącego numer 37  (2012) – 06.09.2012 – Aktualna treść jednolitego statutu
(dokument PDF)

Raport bieżący numer 37  (2012) – 06.09.2012 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i aktualna treść jednolitego statutu
(dokument PDF)

Raport bieżący numer 36  (2012) – 03.09.2012 – Zmiana w zarządzie spółki zależnej od Emitenta
(dokument PDF)

Raport bieżący numer 35  (2012) – 14.08.2012 – Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego
(dokument PDF)

Raport bieżący numer 33 (2012) – 14.08.2012 – Zawarcie umowy objęcia akcji serii G.
(dokument PDF)

Raport bieżący numer 32 (2012)  – 10.08.2012 – Raport miesięczny za lipiec 2012 r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 31 (2012)  – 31.07.2012 – Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego(dokument PDF)

Raport bieżący numer 30 (2012)  – 19.07.2012 – Nabycie udziałów w spółce Medousa Sp. z o.o. (dokument PDF)

Raport bieżący numer  9 ESPI (2012)  – 12.07.2012 – Informacja o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce powyżej 10% (dokument PDF)

Raport bieżący numer 29 (2012)  – 11.07.2012 – Raport miesięczny za czerwiec 2012 r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer  8 ESPI (2012)  – 09.07.2012 – Pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki na ZWZ Digital Avenue S.A. w dniu 30 czerwca 2012 roku (dokument PDF)

Raport bieżący numer  7 ESPI (2012)  – 03.07.2012 – Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2012 roku (dokument PDF)

Raport bieżący numer 28 (2012)  – 03.07.2012 – Złożenie wniosku o wyznaczenie 1. dnia notowania (dokument PDF)

Załącznik do raportu bieżącego numer 27 (2012)  – 01.07.2012 –Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2012 roku (dokument PDF)

Raport bieżący numer 27 (2012)  – 01.07.2012 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2012 roku (dokument PDF)

Załącznik do raportu bieżącego numer 26 (2012)  – 27.06.2012 – Informacja na temat stosowania zasad „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect” (dokument PDF)

Raport bieżący numer 26 (2012)  – 27.06.2012 – Uzupełnienie do raportu rocznego – Informacja o stosowaniu przez spółkę zasad ładu korporacyjnego (dokument PDF)

Raport bieżący numer 25 (2012)  – 15.06.2012 – Zawarcie istotnej umowy (dokument PDF)

Raport bieżący numer 24 (2012)  – 12.06.2012 – Raport miesięczny za maj 2012 r.(dokument PDF)

Załącznik do raportu bieżącego numer 23 (2012)  – 04.06.2012 – Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 23 (2012)  – 04.06.2012 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A. wraz z projektami uchwał (dokument PDF)

Załącznik do raportu bieżącego numer  5 ESPI (2012)  – 04.06.2012 – Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer  5 ESPI (2012)  – 04.06.2012 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A. wraz z projektami uchwał (dokument PDF)

Raport bieżący numer 21 (2012)  – 29.05.2012 – Wniosek o wprowadzenie akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F do obrotu (dokument PDF)

Raport bieżący numer  4 ESPI (2012)  – 28.05.2012 – Nabycie instrumentów finansowych przez Członka Zarządu  (dokument PDF)

Raport bieżący numer 20 (2012)  – 24.05.2012 – Rejestracja akcji serii D, serii E oraz serii F w depozycie papierów wartościowych (dokument PDF)

Raport bieżący numer 18 (2012)  – 10.05.2012 – Raport miesięczny za kwiecień 2012 r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 17 (2012)  – 27.04.2012 – Złożenie wniosku o zarejestrowanie akcji serii D, akcji serii E oraz akcji serii F w depozycie papierów wartościowych (dokument PDF)

Raport bieżący numer  3 ESPI (2012)  – 23.04.2012 – Informacja o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce do 10% (dokument PDF)

Załącznik do raportu bieżącego numer  16 (2012) – 19.04.2012 – Aktualna treść jednolitego statutu (dokument PDF)

Raport bieżący numer  16 (2012) – 19.04.2012 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i aktualna treść jednolitego statutu (dokument PDF)

Raport bieżący numer  15 (2012) – 19.04.2012 – Zakończenie subskrypcji akcji serii F (dokument PDF)

Raport bieżący numer  14 (2012) – 10.04.2012 – Raport miesięczny za marzec 2012 r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer  13 (2012) – 30.03.2012 – Istotna informacja: zawarcie umowy o współpracy z TRO Media (dokument PDF)

Raport bieżący numer  12 (2012) – 30.03.2012 – Zawarcie umowy objęcia akcji serii F (dokument PDF)

Raport bieżący numer  11 (2012) – 29.03.2012 – Zawarcie umowy objęcia akcji serii F (dokument PDF)

Raport bieżący numer  10 (2012) – 22.03.2012 – Zawarcie istotnej umowy (dokument PDF)

Raport bieżący numer  9 (2012) – 22.03.2012 – Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego (dokument PDF)

Raport bieżący numer  8 (2012) – 22.03.2012 – Zawarcie istotnej umowy (dokument PDF)

Raport bieżący numer  7 (2012) – 12.03.2012 – Raport miesięczny za luty 2012 r.  (dokument PDF)

Raport bieżący numer  2 ESPI (2012) – 06.03.2012 – Informacja o zmianach w ogólnej liczbie głosów w spółce (dokument PDF)

Raport bieżący numer  1 ESPI (2012) – 06.03.2012 – Informacja o zmianach w ogólnej liczbie głosów w spółce (dokument PDF)

Raport bieżący numer  5 (2012) – 13.02.2012 – Raport miesięczny za styczeń 2012 r.  (dokument PDF)

Załącznik do raportu bieżącego numer  4 (2012) – 01.02.2012 – Prognoza wyników finansowych za 2011 r.  (dokument PDF)

Raport bieżący numer  4 (2012) – 01.02.2012 – Prognoza wyników finansowych za 2011 r.  (dokument PDF)

Raport bieżący numer  3 (2012) – 23.01.2012 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012 (dokument PDF)

Raport bieżący numer  2 (2012) – 10.01.2012 – Raport miesięczny za grudzień 2011 roku (dokument PDF)

Załącznik do raportu bieżącego numer  1 (2012) – 03.01.2012 – Aktualna treść jednolitego statutu (dokument PDF)

Raport bieżący numer  1 (2012) – 03.01.2012 – Informacja o dacie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego i aktualna treść jednolitego statutu (dokument PDF)

Załącznik do raportu bieżącego numer  46 (2011) – 28.12.2011 – Aktualna treść jednolitego statutu (dokument PDF)

Raport bieżący numer  46 (2011) – 28.12.2011 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i aktualna treść jednolitego statutu (dokument PDF)

Raport bieżący numer  45 (2011) – 12.12.2011 – Raport miesięczny za listopad 2011 r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer  44 (2011) – 25.11.2011 – Zawarcie umowy objęcia akcji serii E (dokument PDF)

Załącznik do raportu bieżącego numer  43 (2011) – 24.11.2011 – Aktualny tekst jednolity spółki Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer  43 (2011) – 24.11.2011 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i aktualna treść jednolitego statutu (dokument PDF)

Raport bieżący numer  41 (2011) – 14.11.2011 – Raport miesięczny za październik (dokument PDF)

Raport bieżący numer  16 ESPI (2011) i 40 (2011) – 20.10.2011 – Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych wraz z informacją o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 10% (dokument PDF)

Raport bieżący numer  38 (2011) – 03.10.2011 – Zawarcie istotnej umowy (dokument PDF)

Raport bieżący numer  37 (2011) – Raport miesięczny za wrzesień (dokument PDF)

Załącznik do raportu bieżącego numer  36 (2011) – 23.09.2011 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta (dokument PDF)

Raport bieżący numer  36 (2011) – 23.09.2011 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta (dokument PDF)

Raport bieżący numer  15 ESPI (2011) – 23.09.2011 – Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% akcji zarejestrowanych na NWZA (dokument PDF)

Raport bieżący numer  14 ESPI (2011) – 01.09.2011 – Informacja o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce powyżej 5% (dokument PDF)

Raport bieżący numer  13 ESPI (2011) – 27.08.2011 – Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 września 2011 roku (dokument PDF)

Raport bieżący numer  12 ESPI (2011) – 27.08.2011 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 września 2011 roku (dokument PDF)

Załącznik do raportu bieżącego numer  35(2011) – 27.08.2011 – Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 września 2011 roku (dokument PDF)

Raport bieżący numer  35(2011) – 27.08.2011 – Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 września 2011 roku (dokument PDF)

Raport bieżący numer  34(2011) – 27.08.2011 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 września 2011 roku (dokument PDF)

Raport bieżący numer  33(2011) – 26.08.2011 – Zawarcie istotnej umowy (dokument PDF)

Raport bieżący numer  32(2011) – 18.08.2011 – Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego (dokument PDF)

Raport bieżący numer  30(2011) – 17.08.2011 – Raport miesięczny za lipiec (dokument PDF)

Raport bieżący numer  29(2011) – 21.07.2011 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Digital Avenue S.A.(dokument PDF)

Raport bieżący numer  28(2011) – 18.07.2011 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Digital Avenue S.A.(dokument PDF)

Raport bieżący numer  27(2011) – 12.07.2011 – Raport miesięczny za czerwiec 2011 (dokument PDF)

Raport bieżący numer  26(2011) – 30.06.2011 – Powołanie Zarządu III kadencji (dokument PDF)

Raport bieżący numer  11 ESPI (2011) – 30.06.2011 – Wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 29 czerwca 2011 roku, posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów (dokument PDF)

Raport bieżący numer  25(2011) – 30.06.2011 – Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną, III kadencję (dokument PDF)

Załącznik do raportu bieżącego numer  24(2011) – 30.06.2011 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2011 (dokument PDF)

Raport bieżący numer  24(2011) – 30.06.2011 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2011 (dokument PDF)

Załącznik do raportu bieżącego numer  23(2011) – 23.06.2011 – Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz wysokość ceny emisyjnej (dokument PDF)

Raport bieżący numer  23(2011) – 23.06.2011 – Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (dokument PDF)

Raport bieżący numer  22(2011) – 20.06.2011 – Sprostowanie omyłkowej danej porównawczej w raporcie rocznym (dokument PDF)

Raport bieżący numer  20(2011) – 10.06.2011 – Raport miesięczny za maj 2011 (dokument PDF)

Raport bieżący numer  19(2011) – 19.06.2011 – Zawarcie istotnej umowy (dokument PDF)

Załącznik do raportu bieżącego numer  18(2011) – 08.06.2011 – Projekt uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2011 roku (dokument PDF)

Raport bieżący numer  18(2011) – 08.06.2011 – Zgłoszenie projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2011 roku (dokument PDF)

Raport bieżący numer  10 ESPI (2011) – 08.06.2011 – Informacja o zmianach w ogólnej liczbie głosów w spółce (dokument PDF)

Raport bieżący numer  9 ESPI (2011) – 03.06.2011 – Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2011 roku (dokument PDF)

Raport bieżący numer  17(2011) – 03.06.2011 – Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2011 roku (dokument PDF)

Raport bieżący numer  8 ESPI (2011) – 03.06.2011 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2011 roku (dokument PDF)

Raport bieżący numer  16(2011) – 03.06.2011 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2011 roku (dokument PDF)

Raport bieżący numer  15(2011) – 31.05.2011 – Zawarcie istotnej umowy (dokument PDF)

Raport bieżący numer  14(2011) – 29.05.2011 – Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2010 rok (dokument PDF)

Raport bieżący numer  7 ESPI (2011) – 12.05.2011 – Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (dokument PDF)

Raport bieżący numer  6 ESPI (2011) – 12.05.2011 – Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (dokument PDF)

Raport bieżący numer  12(2011) – 11.05.2011 – Raport miesięczny za kwiecień 2011 (dokument PDF)

Raport bieżący numer  11(2011) – 09.05.2011 – Informacja o zmianie adresu (dokument PDF)

Raport bieżący numer  10(2011) – 02.05.2011 – Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C(dokument PDF)

Raport bieżący numer  9(2011) – 19.04.2011 – Zawarcie umowy o współpracy z TRO media(dokument PDF)

Raport bieżący numer  8(2011) – 15.04.2011 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej Digital Avenue(dokument PDF)

Raport bieżący numer  5 ESPI (2011) – 13.04.2011 – Informacja o zmianach w ogólnej liczbie głosów w spółce(dokument PDF)

Raport bieżący numer  4 ESPI (2011) – 13.04.2011 – Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce poniżej 5%(dokument PDF)

Raport bieżący numer  7(2011) – 11.04.2011 – Raport miesięczny za marzec 2011(dokument PDF)

Raport bieżący numer  2 ESPI (2011) – 05.04.2011 – Informacja o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów (dokument PDF)

Raport bieżący numer  1 ESPI (2011) – 05.04.2011 – Informacja o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce (dokument PDF)

Raport bieżący numer  6(2011) – 15.03.2011 – Akwizycja portalu społecznościowego jakja.pl(dokument PDF)

Raport bieżący numer  5(2011) – 08.03.2011 – Raport miesięczny za luty 2011(dokument PDF)

Raport bieżący numer  4(2011) – 23.02.2011 – Nowy adres siedziby spółki (dokument PDF)

Załącznik do raportu bieżącego numer  3(2011) – 23.02.2011 – Aktualny tekst jednolity spółki Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer  3(2011) – 23.02.2011 – Rejestracja połączenia ze spółką Styl.Media sp. z o.o. oraz nowy tekst jednolity Statutu Spółki.(dokument PDF)

Raport bieżący numer  1(2011) – 31.01.2011 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2011 (dokument PDF)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Digital Avenue S.A., które odbyło się 14 grudnia 2010 r.(dokument PDF)

Załącznik do raportu bieżącego numer 34 (2010) – 15.12.2010 – Treść uchwał podjętych na NZW Styl.Media Sp. z o.o. dnia 14.12.2010 r.(dokument PDF)

Raport bieżący numer 34 (2010) – 15.12.2010 – Treść uchwał podjętych na NZW Styl.Media Sp. z o.o. dnia 14.12.2010 r.(dokument PDF)

Załącznik do raportu bieżącego numer 33 (2010) – 15.12.2010 – Treść uchwał podjętych na ZWZA dnia 14.12.2010 r. Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 33 (2010) – 15.12.2010 – Treść uchwał podjętych na ZWZA dnia 14.12.2010 r. Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 32 (2010) – 30.11.2010 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 31 (2010) – 17.11.2010 – Nowa wersja portalu Fotosik.pl należącego do spółki zależnej Medousa Sp. z o.o. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 30 (2010) – 15.11.2010 – Projekty uchwał NWZA (dokument PDF)

Raport bieżący numer 29 (2010) – 15.11.2010 – Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Digital Avenue S.A. ze spółką zależną Styl.Media Sp. z o.o. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 28 (2010) – 15.11.2010 – Informacje zawarte w ogłoszeniu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokonanym zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dokument PDF)

Raport bieżący numer 26 (2010) – 12.11.2010 – Prognoza wyników finansowych 2010(dokument PDF)

Raport bieżący numer 25 (2010) – 02.11.2010 – Informacja o zmianie terminu publikacji raportu za III kwartał 2010(dokument PDF)

Raport bieżący numer 24 (2010) – 02.11.2010 – Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Digital Avenue i Arbomedia Polska(dokument PDF)

Raport bieżący numer 23 (2010) – 29.10.2010 – Akwizycja portalu Przepisy-Kuchenne.info(dokument PDF)

Raport bieżący numer 22 (2010) – 28.10.2010 – Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia (dokument PDF)

Raport bieżący numer 21 (2010) – 16.10.2010 – Informacja dot. planu połączenia (dokument PDF)

Raport bieżący numer 20 (2010) – 02.10.2010 – Rezygnacja osoby nadzorującej(dokument PDF)

Raport bieżący numer 18 (2010) – 12.08.2010 – Zmiany w składzie rady nadzorczej (dokument PDF)

Raport bieżący numer 17 (2010) – 30.06.2010 – Oświadczenie o stosowaniu przez spółkę zasad ładu korporacyjnego (dokument PDF)

Raport bieżący numer 4 ESPI (2010) – 25.06.2010 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na
ZWZA Digital Avenue S.A., które odbyło się 25 czerwca 2010 r.
(dokument PDF)

Załącznik do raportu bieżącego numer 16 (2010) – 25.06.2010 – Treść uchwał podjętych na ZWZA dnia 25.06.2010 r. Digital Avenue S.A.(dokument PDF)

Raport bieżący numer 16 (2010) – 25.06.2010 – Treść uchwał podjętych na ZWZA dnia 25.06.2010 r. Digital Avenue S.A.(dokument PDF)

Raport bieżący numer 3 ESPI (2010) – 11.06.2010 – Zakup akcji przez Prezesa Zarządu (dokument DOCX)

Raport bieżący numer 14 (2010) – 09.06.2010 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego (dokument PDF)

Raport bieżący numer 9 (2010) – 12.05.2010 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 8 (2010) – 09.04.2010 – Zawarcie umowy objęcia akcji serii „C” (dokument PDF)

Raport bieżący numer 7 (2010) – 09.04.2010 – Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (dokument PDF)

Raport bieżący numer 6 (2010) – 01.04.2010 – Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej (dokument PDF)

Raport bieżący numer 5 (2010) – 01.04.2010 – Zmiany w składzie Zarządu Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 1 ESPI (2010) – 03.03.2010 – Informacja o transakcjach na akcjach Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 2 (2010) – 25.01.2010 – Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego
Spółki za 2009 rok
(dokument PDF)

Raport bieżący numer 1 (2010) – 18.01.2010 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku
obrotowym 2010
(dokument PDF)

Raport bieżący numer 4 ESPI (2009) – 08.12.2009 – Informacja o transakcjach na akcjach Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 3 ESPI (2009) – 26.11.2009 – Informacja o transakcjach na akcjach Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 2 ESPI (2009) – 26.11.2009 – Informacja o transakcjach na akcjach Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 19 (2009) – 13.10.2009 – Informacja o transakcjach na akcjach Digital Avenue S.A.(dokument PDF)

Raport bieżący numer 18 (2009) – 02.10.2009 – Powołanie prokurenta Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 17 (2009) – 30.09.2009 – Zmiany w składzie Zarządu Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 16 (2009) – 25.09.2009 – Sprzedaż udziałów Iplay Sp. z o.o. – spełnienie warunku zawieszającego (dokument PDF)

Raport bieżący numer 15 (2009) – 01.09.2009 – Zmiany w składzie Zarządu Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 14 (2009) – 01.09.2009 – Zmiana adresu prowadzania działalności Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 13 (2009) – 28.08.2009 – Warunkowa sprzedaż udziałów Iplay Sp. z o.o. (dokument PDF)

Załącznik do Raportu bieżącego numer 10 (2009) – 25.06.2009 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digital Avenue S.A. z dnia 25 czerwca 2009 r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 10 (2009) – 25.06.2009 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digital Avenue S.A. z dnia 25 czerwca 2009 r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 9 (2009) – 25.06.2009 – Zmiany w składzie Zarządu Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Załącznik do Raportu bieżącego numer 8 (2009) – 17.06.2009 – Projekty uchwał na ZWZA zwołane na 25 czerwca 2009 r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 8 (2009) – 17.06.2009 – Projekty uchwał na ZWZA zwołane na 25 czerwca 2009r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 7 (2009) – 09.06.2009 – Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 6 (2009) – 09.06.2009 – Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 5 (2009) – 28.05.2009 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dokument PDF)

Raport bieżący numer 4 (2009) – 20.03.2009 – Zmiany w składzie Zarządu Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 3 (2009) – 06.03.2009 – Zmiany w organach Spółki (dokument PDF)

Raport bieżący numer 2 (2009) – 17.02.2009 – Zmiany w Radzie Nadzorczej (dokument PDF)

Raport bieżący numer 1 ESPI (2009) – 25.06.2009 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Digital Avenue S.A. w dniu 25 czerwca 2009 r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 1 (2009) – 16.01.2009 – Sprzedaż udziałów Can’t Stop Games Sp. z o.o. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 31 (2008) – 30.09.2008 – Podsumowanie działalności Grupy Kapitałowej Digital Avenue w III kwartale 2008r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 30 (2008) – 27.08.2008 – Zakup udziałów Iplay Sp. z o.o. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 4 ESPI (2008) – 07.08.2008 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Digital Avenue S.A. w dniu 6 sierpnia 2008 r. (dokument PDF)

Załącznik do Raportu bieżącego numer 28 (2008) – 07.08.2008 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digital Avenue S.A. z dnia 6 sierpnia 2008 r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 28 (2008) – 07.08.2008 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digital Avenue S.A. z dnia 6 sierpnia 2008 r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 26 (2008) – 31.07.2008 – Sprzedaż udziałów Streemo Sp. z o.o. (dokument PDF)

Załącznik do Raportu bieżącego numer 25 (2008) – 29.07.2008 – Projekty uchwał na NWZA zwołane na 6 sierpnia 2008 r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 25 (2008) – 29.07.2008 – Projekty uchwał na NWZA zwołane na 6 sierpnia 2008 r. (dokument PDF)

Załącznik do Raportu bieżącego numer 24 (2008) – Statut tekst jednolity Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 24 (2008) – 21.07.2008 – Informacja o rejestracji przez sąd zmian wynikających z uchwał ZWZA z dnia 25 czerwca 2008r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 23 (2008) – 14.07.2008 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dokument PDF)

Raport bieżący numer 22 (2008) – 27.06.2008 – Informacja o Radzie Nadzorczej II Kadencji (dokument PDF)

Załącznik do Raportu bieżącego numer 21 (2008) – 26.06.2008 – Treść podjętych uchwał ZWZA 25 czerwca 2008 r. (dokument PDF)

Załącznik do Raportu bieżącego numer 21 (2008) – 26.06.2008 – Tekst jednolity statutu z przewidywanymi zmianami (dokument PDF)

Raport bieżący numer 21 (2008) – 26.06.2008 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digital Avenue S.A. z dnia 25 czerwca 2008 r. (dokument PDF)

Załącznik do Raportu bieżącego numer 20 (2008) – 17.06.2008 – Projekt treści uchwał ZWZA 25 czerwca 2008 r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 20 (2008) – 17.06.2008 – Projekty uchwał na ZWZA zwołane na 25 czerwca 2008 r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 19 (2008) – 06.06.2008 – Informacja o otrzymaniu uchwały KDPW S.A. w związku z wymianą akcji (dokument PDF)

Załącznik do Raportu bieżącego numer 15 (2008) – 26.05.2008 – Tekst jednolity statutu z przewidywanymi zmianami (dokument PDF)

Raport bieżący numer 15 (2008) – 26.05.2008 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dokument PDF)

Raport bieżący numer 14 (2008) – 09.05.2008 – Wniosek o zamieszczenie punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dokument PDF)

Załącznik do Raportu bieżącego numer 13 (2008) – 26.04.2008 – Statut tekst jednolity(dokument PDF)

Raport bieżący numer 13 (2008) – 26.04.2008 – Informacje o wyborze Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz sporządzeniu jednolitego tekstu Statutu Spółki (dokument PDF)

Załącznik do Raportu bieżącego numer 12 (2008) – 02.04.2008 – Treść podjętych uchwał NZWA 1.04.2008 r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 12 (2008) – 02.04.2008 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digital Avenue S.A. w dniu 1 kwietnia 2008 r. (dokument PDF)

Załącznik do Raportu bieżącego numer 11 (2008) – 21.03.2008 – Projekty treści uchwał NWZA 1 kwietnia 2008r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 11 (2008) – 21.03.2008 – Projekty uchwał na NWZA zwołane na 1 kwietnia 2008r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 10 (2008) – 12.03.2008 – Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie podziału akcji (dokument PDF)

Raport bieżący numer 9 (2008) – 06.03.2008 – Zmiany w składzie Zarządu Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 8 (2008) – 04.03.2008 – Nabycie udziałów o istotnej wartości dla emitenta (dokument PDF)

Raport bieżący numer 7 (2008) – 20.02.2008 – Komentarz Zarządu do ogłoszonego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Załącznik do Raportu bieżącego numer 6 (2008) – 20.02.2008 – Przewidywane zmiany statutu Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 6 (2008) – 20.02.2008 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dokument PDF)

Raport bieżący numer 5 (2008) – 19.02.2008 – Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dokument PDF)

Raport bieżący numer 4 (2008) – 31.01.2008 – Zmiany w składzie Zarządu Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 3 ESPI (2008) – 27.06.2008 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Digital Avenue S.A. w dniu 25 czerwca 2008r. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 3 (2008) – 24.01.2008 – Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dokument PDF)

Raport bieżący numer 2 (2008) – 17.01.2008 – Uzupełnienie raportu bieżącego numer 1/2008 (dokument PDF)

Raport bieżący numer 1 ESPI (2008) – Zmiana stanu posiadania akcji Digital Avenue (dokument PDF)

Raport bieżący numer 1 (2008) – 16.01.2008 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz zakończenia notowania praw do akcji serii B (dokument PDF)

Raport bieżący numer 15 (2007) – 07.12.2007 – Przekroczenie progu 5% w kapitale zakładowym Spółki (dokument PDF)

Raport bieżący numer 14 (2007) – 07.12.2007 – Zawarcie znaczącej umowy (dokument PDF)

Raport bieżący numer 13 (2007) – 04.12.2007 – Objęcie nowoutworzonych udziałów w Medousa sp. z o.o. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 12 (2007) – 29.11.2007 – Nabycie aktywów o istotnej wartości dla Emitenta (dokument PDF)

Raport bieżący numer 11 (2007) – 06.11.2007 – Nabycie aktywów o istotnej wartości dla Emitenta (dokument PDF)

Raport bieżący numer 10 (2007) – 29.10.2007 – Wyniki kwartalne (dokument PDF)

Raport bieżący numer 9 (2007) – 17.10.2007 – Zawarcie istotnej umowy (dokument PDF)

Raport bieżący numer 8 (2007) – 08.10.2007 – Zmiana adresu siedziby Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 7 (2007) – 28.09.2007 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B (dokument PDF)

Raport bieżący numer 6 (2007) – 28.09.2007 – Rejestracja zmian w Statucie Spółki (dokument PDF)

Raport bieżący numer 4 (2007) – 24.08.2007 – Wprowadzenie Akcji serii A i serii B oraz Praw do Akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect (dokument PDF)

Raport bieżący numer 3 ESPI (2007) – 19.12.2007 – Zmiana stanu posiadania akcji Digital Avenue oraz informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (dokument PDF)

Raport bieżący numer 3 (2007) – 23.08.2007 – Zakończona subskrypcja akcji w ofercie prywatnej Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport bieżący numer 2 ESPI (2007) – 07.12.2007 – Przekroczenie progu 5% w kapitale zakładowym Spółki(dokument PDF)

Raport bieżący numer 2 (2007) – 23.08.2007 – Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect(dokument PDF)

Raport bieżący numer 1 (2007) – 23.08.2007 – Uzyskanie dostępu do systemu EBI (dokument PDF)

http://digitalavenue.pl/wp-content/uploads/2010/09/akwizycja-portalu-przepisy-kuchenne.pdf