Dokument Informacyjny Spółki Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie- sporządzony dn. 28 maja 2013 roku (dokument PDF)

Dokument Informacyjny Spółki Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie- sporządzony dn. 17 stycznia 2013 roku (dokument PDF)

Dokument Informacyjny Spółki Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie- sporządzony dn. 28 maja 2012 roku (dokument PDF)

Dokument Informacyjny Spółki Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie- sporządzony dn. 19 kwietnia 2011 roku (dokument PDF)

Dokument Informacyjny Digital Avenue S.A.- sporządzony dn. 17 sierpnia 2007 roku (dokument PDF)