Walne Zgromadzenie – 24.06.2019 roku

Walne Zgromadzenie – 26.03.2018 roku

Walne Zgromadzenie – 26.04.2017 roku

Walne Zgromadzenie – 21.06.2016 roku 

Walne Zgromadzenie – 30.06.2015 roku

Walne Zgromadzenie – 27.05.2014 roku – Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.05.2014r. (6.05.2014) 

Walne Zgromadzenie – 27.05.2014 roku

Walne Zgromadzenie – 30.06.2012 roku

Walne Zgromadzenie – 24.06.2013 roku