Roman Bryś

Studiował Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, obecny w branży internetowej od 16 lat, posiada wieloletnie  doświadczenie w kierowaniu zespołami, prowadzeniu i nadzorowaniu projektów, także o zasięgu międzynarodowym.W latach 2001-2010 Pan Roman Bryś pracował w notowanej na GPW spółce Bankier.pl, początkowo na stanowisku Dyrektora IT, a następnie od 2008 jako Członek Zarządu odpowiedzialny za rozwój produktu, redakcję i technologię.W latach 2008-2010 Pan Roman Bryś był członkiem rad nadzorczych spółek PIT.pl Sp. z o.o. oraz Internet Service S.A.Pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta w 2010 roku.Prezes Zarządu spółki Overnet Interactive Agency Sp. z o.o. w latach 2010-2011.Prezes Zarządu spółki zależnej Emitenta Medousa Sp. z o.o w latach 2010-2012.Członek Rady Nadzorczej Adtaily Sp. z o.o. od 2011 roku.Udziałowiec i Wiceprezes Zarządu Abidata Online Sp. z o.o. od 2012 roku.

Od 2010 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i prowadzenia projektów.

Obecnie pełni funkcję Dyrektora IT w spółce Benefit Systems S.A.

 

Sławomir Ziemski

Ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 1796 i licencję maklera giełd towarowych nr 7. Aktualnie jest dealerem w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska SA.  Wcześniej,  w latach 2005-2013 pracował w KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Odział w Polsce jako Proprietary Trader oraz Compliance Officer, aw latach 1999 – 2005r. pracował w Kredyt Banku SA Inwestycyjnym Domu Maklerskim jako osoba odpowiedzialna m.in. za kontrolę wewnętrzną i działanie zgodne z przepisami prawa.

Członek Rad Nadzorczych m.in Zakłady Odzieżowe ,,BYTOM” SA oraz ,,Dolwis SA” (w latach 2004-2011), Blu Pre Ipo (od 2010 – nadal). Od 2011r. jeste udziałowcem spółki Concordia 1833 sp. z o.o.

 

Marek Kamola

Wykształcenie: wyższe

Doświadczenie:

  • akcjonariusz spółek giełdowych: Benefit Systems S.A., Miraculum S.A. i kilku innych
  • inwestor giełdowy

 

Grzegorz Gońda

Wiek: 48 lat. Absolwent Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym
Uniwersytetu Łódzkiego oraz kursów na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Maastricht
(Holandia) w ramach programu Erasmus. Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu maklera
papierów wartościowych (licencja KNF nr 833). W latach 1994-2007 analityk spółek z rynku
kapitałowego, kolejno w: LG Petrobank S.A., IDM Kredyt Bank S.A., BZ WBK S.A.. W 2014r.
kurator ZKS w Warszawie. W 2016r. rewident ds. szczególnych w Eficom-Sinersio S.A. W latach
2002-2014 w różnych okresach pełnił funkcje w radach nadzorczych w: Mieszko S.A., BB
Development S.A., Veno S.A., Kampa S.A, oraz w komisji rewizyjnej ZKS w Warszawie. Działa w
zarządach organizacji pozarządowych. Znajomość języków obcych: angielski, niderlandzki,
rosyjski.

 

Paweł Czarnopyś

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 1713.

Od 17 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktualnie jest dyrektorem Wydziału Inwestycji Własnych w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.


Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok 2009

Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok 2010

Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok 2011

Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok 2012

Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok 2013

Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok 2014

Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok 2015

Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok 2016