Raport okresowy za II kwartał 2019 roku – 14.08.2019 (dokument PDF)

Raport okresowy za I kwartał 2019 roku – 14.05.2019 (dokument PDF)

Raport Roczny Jednostkowy (2018) – 21.03.2019 – JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2018 (dokument PDF)

Raport okresowy za III kwartał 2018 roku – 14.11.2018 (dokument PDF)

Raport okresowy za II kwartał 2018 roku – 14.08.2018 (dokument PDF)

Raport okresowy za I kwartał 2018 roku – 14.05.2018 (dokument PDF)

Raport Roczny Jednostkowy (2017) – 21.03.2018 – JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2017r. (dokument PDF)

Raport Kwartalny Jednostkowy nr 57 (2017) –  14.11.2017 –  JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA TRZECI KWARTAŁ 2017r. (dokument PDF)

Raport Kwartalny Jednostkowy nr 56 (2017) –  28.07.2017 –  JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA DRUGI KWARTAŁ 2017r. (dokument PDF)

Raport Kwartalny Jednostkowy nr 55 (2017) –  15.05.2017 –  JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2017r. (dokument PDF)

Raport Roczny Jednostkowy (2016) – 11.05.2016 – JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2016r. (dokument PDF)

Raport Kwartalny Jednostkowy nr 54 (2016) –  08.11.2016 –  JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA TRZECI KWARTAŁ 2016r. (dokument PDF)

Raport Kwartalny Jednostkowy nr 53 (2016) –  12.08.2016 –  JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA DRUGI KWARTAŁ 2016r. (dokument PDF)

Raport Kwartalny Jednostkowy nr 52 (2016) –  13.05.2016 –  JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2016r. (dokument PDF)

Raport Roczny Jednostkowy (2015) – 11.05.2016 – JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2015 (dokument PDF)

Raport Kwartalny Jednostkowy nr 51 (2015) –  12.02.2016 –  JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA CZWARTY KWARTAŁ 2015r. (dokument PDF)

Raport Kwartalny Jednostkowy nr 50 (2015) –  13.11.2015 –  JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA TRZECI KWARTAŁ 2015r. (dokument PDF)

Raport Kwartalny Jednostkowy nr 49 (2015) –  14.08.2015 –  JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA DRUGI KWARTAŁ 2015r. (dokument PDF)

Raport Kwartalny Jednostkowy nr 48 (2015) –  14.05.2015 –  JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015r. (dokument PDF)

Raport Roczny Jednostkowy (2014) – 10.06.2015 – JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014 (dokument PDF)

Raport Kwartalny Jednostkowy nr 47 (2014) –  13.02.2015 –  JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA CZWARTY KWARTAŁ 2014r. (dokument PDF)

Raport Kwartalny Jednostkowy nr 46 (2014) –  14.11.2014 –  JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA TRZECI KWARTAŁ 2014r. (dokument PDF)

Raport Kwartalny Jednostkowy nr 45 (2014)  14.08.2014 –  JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA DRUGI KWARTAŁ 2014r. (dokument PDF)

Raport Kwartalny Jednostkowy nr 44 (2014) –  23.04.2014 –  JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2014r. (dokument PDF)

Raport Roczny Jednostkowy (2013) – 14.04.2014 – JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 (dokument PDF)

Raport Kwartalny Jednostkowy nr 43 (2013)  – 14.02.2013 – JEDNOSTKOWY RAPORT  KWARTALNY ZA CZWARTY KWARTAŁ 2013 R. (dokument PDF)

Raport Kwartalny Jednostkowy nr 42 (2013) – 12.11.2013 – JEDNOSTKOWY RAPORT  KWARTALNY ZA TRZECI KWARTAŁ 2013 R. (dokument PDF)

Raport Kwartalny Skonsolidowany i Jednostkowy nr 41 (2013) – 13.08.2013 – SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT  KWARTALNY ZA DRUGI KWARTAŁ 2013 R. (dokument PDF)

Raport Roczny Skonsolidowany i Jednostkowy nr 30 (2013) – 27.05.2013 – SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT  ROCZNY ZA 2012 R. (dokument PDF)

Raport Kwartalny Skonsolidowany i Jednostkowy nr 27 (2013)– 14.05.2013 – SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2013 R. (dokument PDF)

Raport Kwartalny Skonsolidowany i Jednostkowy nr 10 (2013)– 12.02.2013 – SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA CZWARTY KWARTAŁ 2012 R. (dokument PDF)

Raport Kwartalny Skonsolidowany i Jednostkowy nr 42 (2012)– 12.11.2012 – SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA TRZECI KWARTAŁ 2012 R. (dokument PDF)

Raport Kwartalny Skonsolidowany i Jednostkowy nr 34 (2012)– 14.08.2012 – SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA DRUGI KWARTAŁ 2012 R. (dokument PDF)

Raport Roczny Skonsolidowany i Jednostkowy nr 22 (2012) – 31.05.2012 – SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT  ROCZNY ZA 2011 R. (dokument PDF)

Raport Kwartalny Skonsolidowany i Jednostkowy nr 19 (2012) – 14.05.2012 – SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT  KWARTALNY ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2012 R. (dokument PDF)

Raport Kwartalny Skonsolidowany i Jednostkowy nr 6 (2012) – 14.02.2012 – SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT  KWARTALNY ZA CZWARTY KWARTAŁ 2011 R. (dokument PDF)

Raport Kwartalny Skonsolidowany i Jednostkowy nr 42 (2011) – 14.11.2011 – SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT  KWARTALNY ZA TRZECI KWARTAŁ 2011 R. (dokument PDF)

Raport Kwartalny Skonsolidowany i Jednostkowy nr 31 (2011) – 17.08.2011 – SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT  KWARTALNY ZA DRUGI KWARTAŁ 2011 R. (dokument PDF)

Raport Roczny Skonsolidowany nr 21 (2011) – 15.06.2011 – RAPORT ROCZNY  ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 R. (dokument PDF)

Raport Roczny Jednostkowy nr 21 (2011) – 15.06.2011 – RAPORT ROCZNY  ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 R. (dokument PDF)

Raport Kwartalny Skonsolidowany i Jednostkowy nr 13 (2011) – 13.05.2011 – SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 R. (dokument PDF)

Raport Kwartalny Skonsolidowany i Jednostkowy nr 2 (2011) – 14.02.2011 – SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2010 R. (dokument PDF)

Raport Kwartalny Skonsolidowany nr 27 (2010) – 15.11.2010 – SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 R. (dokument PDF)

Raport Kwartalny Jednostkowy nr 27 (2010) – 15.11.2010 – JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 R. (dokument PDF)

Raport Kwartalny Skonsolidowany nr 19 (2010) – 13.08.2010 – SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2010 R. (dokument PDF)

Raport Kwartalny Jednostkowy nr 19 (2010) – 13.08.2010 – JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2010 R. (dokument PDF)

Raport Roczny Skonsolidowany nr 15 (2010) – 10.06.2010 – RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 r. (dokument PDF)

Raport Roczny Jednostkowy nr 15 (2010) – 10.06.2010 – RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 r. (dokument PDF)

Raport okresowy numer 12 (2010) – 27.05.2010 – Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2009 rok Digital Avenue S.A. (dokument PDF)

Raport Kwartalny (2010) Skonsolidowany numer 11 – 14.05.2010 – SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2010 R. (dokument PDF)

Raport Kwartalny (2010) Jednostkowy numer 10 – 14.05.2010 – JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2010 R. (dokument PDF)

Załacznik do raportu numer 4 (2010) – 12.02.2010 – Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2009 roku. Załącznik. (dokument PDF)

Raport Kwartalny (2010) Skonsolidowany numer 4 – 12.02.2010 – Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2009 roku.(dokument PDF)

Załacznik do raportu numer 3 (2010) – 12.02.2010 – Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2009 roku. Załącznik. (dokument PDF)

Raport Kwartalny (2010) Jednostkowy numer 3 – 12.02.2010 – Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2009 roku.(dokument PDF)

Załącznik do Raportu numer 21 (2009) – 16.11.2009 – SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2009 R. Załącznik. (dokument PDF)

Raport numer 21 (2009) – 16.11.2009 – SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2009 R.(dokument PDF)

Załącznik do Raportu numer 20 (2009) – 16.11.2009 – JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2009 R. Załącznik. (dokument PDF)

Raport numer 20 (2009) – 16.11.2009 – JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2009 R. (dokument PDF)

Raport Półroczny (2009) Skonsolidowany numer 12 – 04.08.2009 – SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2009 R. (dokument PDF)

Raport Półroczny (2009) Jednostkowy numer 11 – 04.08.2009 – JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2009 R. (dokument PDF)

Raport Roczny (2009) Skonsolidowany numer 7 – 09.06.2009 – RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 R. (dokument PDF)

Raport Roczny (2009) Jednostkowy numer 6 – 09.06.2009 – RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 R. (dokument PDF)

Załącznik do Raportu numer 29 (2008) – 12.08.2008 – SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2008 R. Załącznik. (dokument PDF)

Raport numer 29 (2008) – 12.08.2008 – PRZEKAZANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI RAPORTU SKONSOLIDOWANEGO  PÓŁROCZNEGO ZA OKRES OD 01.01.2008 r. DO 30.06.2008 R. (dokument PDF)

Załącznik do Raportu numer 27 (2008) – 04.08.2008 – JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2008 R. Załącznik. (dokument PDF)

Raport numer 27 (2008) – 04.08.2008 – JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2008 R. (dokument PDF)

Załącznik do Raportu numer 18 (2008) – 03.06.2008 – RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY OD 19 KWIETNIA DO 31 GRUDNIA 2007 R. Załącznik. (dokument PDF)

Raport numer 18 (2008) – 03.06.2008 – RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY OD 19 KWIETNIA DO 31 GRUDNIA 2007 R. (dokument PDF)

Załącznik do Raportu numer 17 (2008) – 03.06.2008 – RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY OD 19 KWIETNIA DO 31 GRUDNIA 2007 R. Załącznik. (dokument PDF)

Raport numer 17 (2008) – 03.06.2008 – RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY OD 19 KWIETNIA DO 31 GRUDNIA 2007 R. (dokument PDF)